Redsun System SLU s'ha compromès a fer accessibles el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d'ara endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d'accessibilitat s'aplica a aquest lloc web.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

  • Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre: podrien existir fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web, tant en continguts HTML com en documents finals, publicats en data posterior al 20 de setembre de 2018 (data d'entrada en vigor del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre). Concretament pot haver-hi errors en aquells documents que contenen gràfics, taules complexes o en aquells signats electrònicament abans de la seva revisió d'accessibilitat.

  • Càrrega desproporcionada: no aplica.

  • El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable: Existeixen arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat; també poden estar en aquesta situació continguts de tercers no finançats, ni desenvolupats, ni sota el control d'aquest Ministeri.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 17 de març de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació pròpia.

Última revisió de la declaració: 17 de març de 2023.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

A través del següent correu:

Les comunicacions seran rebudes i tractades pel responsable dels continguts d'aquest lloc web.

Procediment d'aplicació

A través d'aquest procediment podrà iniciar una reclamació per a conèixer i oposar-se als motius de la desestimació d'una sol·licitud d'informació accessible o queixa, instar l'adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d'acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Contingut opcional

La versió actualment visible d'aquest lloc web és de març de 2023 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d'accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir d'aquesta data es duen a terme revisions parcials del contingut web nou o modificat, a fi d'assegurar el compliment dels requeriments d'accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Es procura l'ús dels estàndards del W3C: XHTML 1.0, CSS 3.0, WAI AA.

Informació per a una correcta visualització

Les resolucions permeses, òptimes i no suportades del Portal són:

Permeses

A partir de 1024x768 px

Òptimes

1024x768 px

1280x1024 px

Navegadors compatibles:

  • Google Chrome: Compatible
  • Mozilla Firefox: A partir de la versió 51
  • Microsoft Edge: Compatible
  • Opera: Compatible

Per a qualsevol navegador sempre es recomana utilitzar l'última versió, ja sigui perquè s'afegeixen noves característiques o millores, per la correcció d'errors i, les versions antigues es queden sense suport.