QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Identitat: REDSUN SYSTEM, SL – NIF: B01633718.

Adreça postal: Baldrich, 134, 2n, 3a - 08223 - TERRASSA – BARCELONA

Telèfon: 93 157 91 36.

Correu electrònic: rgpd@redsunsystem.es.

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

En REDSUN SYSTEM, SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis.

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

TRANSFERÈNCIES DE DADES A TERCERS PAÏSOS?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en REDSUN SYSTEM, SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, REDSUN SYSTEM, SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a la direcció del responsable del tractament.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades personals que tractem en REDSUN SYSTEM, SL són facilitats pel propi usuari i les categories de dades que es tracten són:

Dades identificatives

Adreces postals i electròniques

Informació comercial

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l'afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física).